Open Call | Spații Apropiate | 4 ateliere | martie – aprilie 2020

Spații Apropiate / Open Call
Salonul de proiecte continuă inițiativa sa de a crea condiții ca artiștii/curatorii din generațiile tinere să își construiască propriile platforme de cercetare și expunere, propriile rețele de comunicare și colaborare cu alți artiști, arhitecți și designeri. În acest caz, Vlad Albu a imaginat un cadru conceptual care pornește de la ideea relaționării spațiului intim cu cel public.

Schimbarea continuă a modelelor arhitecturale, precum și ritmul alert care modelează societatea actuală ne pun în fața unor întrebări simple la care ne este greu să oferim un răspuns. Aceste modificări de paradigmă fac ca dimensiunea subiectivă a spațiului să stagneze într-un plan secundar. Mai există oare posibilitatea de a privi spațiul din interior către exterior pentru a putea crea o relație emoțională cu acesta? În cadrul proiectului arhitecți și artiști interesați de problematica locuirii sunt invitați să experimenteze împreună cu participanții la ateliere noi metode de înțelegere și producție arhitecturală/artistică.

Cele patru ateliere conduse de Stardust Architects, Atelier Vast, Anca Benera și Arnold Estefan și Palpabil Studio vor pune în discuție subiecte relevante pentru contextul social contemporan, printre care: metodele personale de cercetare a spațiului public și privat, intimitatea în spațiul public, imaginarea unor moduri sustenabile de locuire pentru indivizi și comunități, participarea activă a comunităților în procesele de planificare urbană. O selecție de lucrări rezultate în urma atelierelor va fi prezentată în cadrul unei expoziții care se va desfășura la Salonul de proiecte în perioada mai – iunie 2020.

Acest apel are următoarele coordonate:
- se adresează studenților și tinerilor profesioniști interesați de dimensiunea subiectivă a spațiului public/privat
- termenul limită pentru înscrieri este 13 martie 2020
- înscrierile se fac la adresa spatii.apropiate@gmail.com pe bază de CV
- primele două ateliere susținute de Stardust Architects și Atelier Vast sunt corelate între ele, fiind necesară participarea la ambele (20 – 21 martie, respectiv 24 – 25 martie)
- înscrierea la atelierul susținut de Palpabil Studio se face pe baza portofoliului si a unei propuneri de proiect care poate acoperi domenii diverse precum fotografie, desen, ilustrație, teorie, ficțiune, având ca temă centrală dimensiunea subiectivă a locuirii și spațiului. Proiectele selectate vor fi dezvoltate pentru a fi incluse într-o publicație construită pe coordonatele tiparului experimental și ale cărții de artist
- numărul maxim de participanți la fiecare atelier este de 10 persoane
- sunt încurajați să se înscrie și participanți care nu locuiesc în București, fiind prevăzut un buget dedicat pentru transportul și cazarea acestora

Calendarul și structura atelierelor
Stardust Architects, 20 – 21 martie 2020, Salonul de proiecte
În cadrul atelierului vor fi prezentate noțiuni teoretice și exemple de practică arhitecturală ce țin de dimensiunea subiectivă a locuirii și a spațiului, fiind încurajate discuții legate de modul în care este percepută locuirea și posibile soluții la problemele ei actuale. Sub îndrumarea Stardust Architects participanții vor identifica un concept comun pentru realizarea unui obiect decorativ sau funcțional destinat spațiului public/privat.
https://stardustarchitects.com/

Atelier Vast, 24 – 25 martie 2020, Atelier Vast
În cadrul acestui atelier practic participantii vor realiza efectiv obiectul conceput în workshop-ul anterior. Împreună cu echipa Atelier Vast vor fi punctate și asimilate diverse aspecte ale procesului de producție: de la importanța materialelor utilizate și impactul lor asupra obiectului final până la înțelegerea formei si funcției acestuia.
https://www.atelier-vast.com/

Anca Benera și Arnold Estefan, 2 aprilie 2020, Salonul de proiecte
Plecând de la proiectul Living Room al celor doi artiști, participanții se vor familizariza cu alte perspective de întelegere privind teritoriile construite, explorând modul în care schimbările economice și sociale actuale afectează viața locuitorilor orașelor românești. Un fenomen particular al României post-socialiste este acela al noilor tipuri de spații rezultate în urma transformărilor locuințelor în birou, butic, clinică stomatologică etc. Sub îndrumarea celor doi artiști, participanții vor cerceta acest fenomen și vor fi încurajați să identifice metode personale de înțelegere a modului în care se modifică spațiul personal în contextul economiei informale și al transformărilor sociale. La final, contribuțiile participanților vor fi publicate.
https://www.beneraestefan.ro/

Palpabil Studio, 6 – 27 aprilie 2020, Palpabil Studio
În cadrul atelierului se vor analiza modalități prin care o imagine își poate schimba semnificația într-un material tipărit, fiind reliefată necesitatea producției publicațiilor artistice și distribuirea democratică a acestora. Atelierul se va defășura conform unui regim diferit de lucru: pe lângă întâlnirile de grup ce vor viza producția publicației la final, vor exista o serie de discuții individuale cu fiecare participant în parte pentru definirea contribuțiilor proprii ale acestora.
https://palpabil.com/

Salonul de proiecte este un program axat pe cercetare și producție, promovând arta contemporană din România prin realizarea de expoziții, publicații, prezentări și dezbateri care o plasează în dialog cu contextul regional și internațional. Salonul de proiecte a fost fondat în 2011 în cadrul MNAC Anexa, iar din 2016 funcționează ca centru independent de artă contemporană în Palatul Universul, București. Echipa: Alexandra Croitoru, Magda Radu, Ștefan Sava

Salonul de proiecte
Palatul Universul
Corp B, Etaj 1
Ion Brezoianu 23-25,
București, România
Joi – Duminică / 15.00 – 19.00
www.salonuldeproiecte.ro
http://www.facebook.com/SdeProiecte 

0 comentarii: