Atitudine Urbana: Artistii ocupa ICR

Artiştii ocupă Institutul Cultural Român/ Artists occupy the Romanian Cultural Institute

Începând de astăzi, 3 august, orele 11.00, va asteptăm la sediul ICR Bucureşti din strada Aleea Alexandru nr. 38 pentru a vă alătura unei mişcări de ocupare a Institutului Cultural Român. Această mişcare, inițiată de membri ai comunității culturale din România este o reacție la schimbarea statutului de funcționare a Institutului şi a misiunii sale prin OUG 27/2012 confirmată prin decizia Curții Constituționale din 31.07.2012.

Cerem:
- ocuparea posturilor de preşedinte şi vicepreşedinți ai Institutului Cultural Român ca urmare a unui concurs public şi nu a unei numiri politice;
- ocuparea posturilor de directori ai Institutelor Culturale Române din străinătate prin concurs;
- constituirea unei comisii de jurizare a acestor concursuri din care să facă parte reprezentanți ai comunității culturale instituționale precum şi independente;
- retragerea Institutului Cultural Român de sub răspunderea Senatului în ceea ce priveşte strategia şi conținutul programelor ; constituirea în schimb a unei comisii ne-politice şi de competență profesională, care să asigure un board al ICR, în măsură să poată evalua calitativ activitatea acestuia ; asigurarea reprezentativității comunității culturale independente în această comisie;
- stabilirea clară şi transparentă a funcționării administrative a ICR; asigurarea ne-interferenței MAE sau a Ministerului Culturii în programele ICR;
- respectarea bugetului aprobat ICR-ului pentru anul 2012 şi asigurarea unui buget decent pentru funcționarea instituției pe viitor.

Considerăm că aceste revendicări reprezintă un minimum necesar pentru a asigura autonomia şi de-politizarea acestei instituții de cultură.
Îi invităm şi pe toți cei aflați în afara țării care susțin această mişcare să ocupe sediile ICR din străinătate.

-------------------------------------------

Artists occupy the Romanian Cultural Institute
Starting today, 03.08.12 at 11:00h we are waiting for you at the headquarters of the Romanian Cultural Institute, Al. Alexandru no. 38 in Bucharest to join us for an occupy movement at the RCI. This movement, initiated by members of the cultural community in Romania is a reaction to the change of functioning status and mission of the Institute through the emergency ordinance 27/2012, confirmed by the decision of the Constitutional Court on the 31st of July 2012.
We demand:
- selection of the president and vicepresidents of the Romanian Cultural Institute through a public contest and not through a political nomination;
- selection of the directors of Romanian Cultural Institutes abroad also through a public contest;
- the constitution of a jury commission for these contests, comprising represantatives of both the institutional and the independent cultural community;
- withdrawal of the RCI from under the jurisdiction of the Senate concerning the strategy and the content of cultural programs; the constitution, instead, of a non-political and professionally competent board, including representatives of the independent cultural community, able to evaluate the quality of the Institute’s activity;
- establishing a clear and transparent administrative functioning of the RCI; the guarantee of non-interference of the Ministry for Foreign Affairs and of the Ministry of Culture into the cultural programs of RCI;
- respecting the budget approved for RCI for 2012 and provisioning a decent budget for the functioning of the institution in the future.

We consider these demands are the minimum to insure the autonomy and de-politicization of a cultural institution of national interest.
We invite also all those outside Romania and support this movement to occupy the Romanian Cultural Institutes abroad.

0 comentarii: