FUTUDADASUPRA (artist, Meea von Streck) - Eveniment din cadrul WEG#3

FUTUDADASUPRA (artist, Meea von Streck) - Eveniment din cadrul WEG#3

FUTUDADASUPRA nu este un manifest sau vreun protest, nu este o demonstrație de frondă
și nici un show de propulsare, ci o invitație la reflecție. De ce sunt imaculați pereții unei galerii, pe când pereții casei în care vei așeza obiectul de artă nu sunt nici goi și nici aseptici? Pe ce cărări labirintice merge artistul în căutarea muzei aducătoare de inspirație și ce păduri are de defrișat pentru a ieși la lumină? Nu cumva aerul rece al unei galerii mute ne lasă impresia greșită că zeul artist creează fără nicio urmă efort? Să privești, oare chiar nu costă nimic? Expoziția eveniment amestecă frământările zgomotoase ale DADAismului dimpreună cu frații săi FUTUrismul și SUPRArealismul, cu avatarurile practicii curatoriale și cu pictura unei artiste contemporane care ne demonstrează supremația experienței senzoriale asupra receptării pur vizuale. Logocentrismul intră în scenă printr-o prezentare-revelatoare care nu va va face lumină ci va pune într-o altă lumină întrebarea: avem nevoie de artă?

Curator: Emilia Cernăianu

0 comentarii: